Hem

Kallelse till Extrastämma!

Välkommen till extrastämma i Singö Utveckling.

Varmt välkommen till Singö Utvecklings extrastämma, söndag den 8 december kl. 13-14,

i Singö Bygdegård/Församlingshus


Norrtälje kommun har lagt ut fastigheten Norrvreta 1:6 till försäljning via mäklare och Singö Utveckling ska lägga ett bud på fastigheten.


Extrastämman behöver godkänna ett eventuellt köpeavtal med kommunen enligt budet, och nödvändiga kostnader vid överlåtelse.


Varje medlem äger en röst och beslut tas med enkel majoritet. Om du inte har möjlighet att närvara kan du lämna skriftlig daterad fullmakt till ett ombud som röstar i ditt ställe.


Kommunstyrelsen har tagit ett beslut som återigen förändrar förutsättningarna för ett övertagande av Singö skola.


I september 2019 tog Norrtäljes kommunstyrelse ett beslut att lägga ut Singö skolfastighet till försäljning.


Nu ligger fastigheten ute för försäljning.


Fastigheten ska säljas till den som erbjuder det högsta priset, men som också kan leverera den ”bästa nyttan för medborgarna och den omkringliggande bygden”. Med andra ord är det inte bara priset som är avgörande för vem som får köpa skolan. Det andra kriteriet utöver pris är vilka verksamheter som köparen önskar bedriva i fastigheten.


Singö Utveckling kommer givetvis att lägga ett bud. Föreningen anser att bygden själv, genom föreningen är just den part som över tid kan erbjuda den bästa nyttan för medborgarna och den omkringliggande bygden.


Varför jublar inte Norrtäljes kommunledning?


Utan vare sig landsbygdsprogram eller andra kommunala skattepengar får kommunen med automatik nytta och glädje när medborgarna själva fortsätter att driva utvecklande verksamheter långt ute på landsbygden. Det borde vara bingo för en landsbygdskommun, varav många också tacksamt tar emot liknande erbjudande från bygdeföreningar och kan till och med samarbeta med dem för att ytterligare dra nytta av kraften och vidareutveckla hela kommunen.

 

Norrtälje har för tillfället ett antal skolor som ska avyttras och just nu är det Singö som är på tapeten.

 

När singöborna ville ha en skola 1847 ställde man både mark och byggnad till dåvarande sockens (senare kommunen) förfogande med äganderätt utan att ta betalt. När skolan nu har upphört visar det sig att bygden återigen vill ta ett eget ansvar för att utveckla verksamheter i ett avlägset hörn för kommunen men desto mer centralt för den lilla bygden.

 

När skolan inte längre behövs kan kommunen lämna tillbaka egendomen till bygden som rimligen betalar värdet för kommunens nedlagda och ännu inte avskrivna investeringar. Det ursprungliga och ensidiga erbjudandet från kommunen om att köpa fastigheten för ”bokfört värde” var initialt inte singöbornas förslag. Icke desto mindre är det en snillrik brygga för att hantera det ekonomiska ansvaret över mycket lång tid.

 

Det bokförda värdet för Singö skola är lågt, vilket givetvis beror på att inga större satsningar har utförts på mycket länge och behovet av nödvändiga investeringar är av samma anledning omfattande (mellan en och två miljoner kr) vilket ingår i ansvaret av ett övertagande, oavsett priset.

 

Det är ett stort ansvar för en liten bygd och först efter en tids överläggande kunde singöborna ta beslutet att tacka ja till kommunledningens erbjudande och en överenskommelse slöts.

 Om prislappen för övertagandet ökar med över två miljoner, vilket nu sker i ett nytt ensidigt erbjudande (förvisso med några varianter utifrån samma värde), omöjliggörs ett övertagande och det vore direkt oansvarigt för bygden att ta på sig ett ekonomiskt ansvar långt över det rimligas gräns.

Påståendet att kommunen skulle bryta mot lagen genom att lämna tillbaka egendom till bygden för bokfört värde är lite väl överdrivet. I så fall skulle det mesta av Sveriges samarbeten mellan kommuner och bygdeprojekt ske i laglöst land.


I själva verket har det offentliga goda möjligheter sälja till valfritt pris. Begränsningarna i lagen finns för att skydda konkurrensen och förbjuder att enskilda personer och näringsidkare otillbörligt gynnas, vilket naturligtvis är mycket bra i grunden då de flesta mottagare är just enskilda. ”Bygden” är dock inte en enskild näringsidkare.

Huruvida det juridiska kan lösas genom att bygden får representeras av ett aktiebolag med begränsad utdelningsmöjlighet, en ideell eller ekonomisk förening är av underordnad betydelse för singöborna. Sådana detaljer löser man tillsammans med en samarbetsvillig kommun.


Men vilken form det än må vara, måste de ekonomiska möjligheterna finnas på plats. Och när det sistnämnda sker i kombination med en engagerad bygd på Singö (eller Björkö som ett annat exempel) kommer också kommunens invånare med all säkerhet få ut mångfalt av de skattepengar som man eventuellt ”går miste om” vid en försäljning under marknadsvärdet.


Och kommunledningen kan i så fall jubla åt ett gott exempel i ”Sveriges populäraste landsbygd”.


Mer om bakgrunden här >


Fler artiklar om projektet >


Nuvarande kommunledning vill bryta överenskommelsen, att bygden ska få köpa fastigheten till bokfört värde.


Föreningen framhärdar dock att överenkommelsen gäller.


Läget är med andra ord mycket osäkert men du är fortfarande välkommen att ansöka om medlemsskap.

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: info@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved