Erbjudandet

En viktig plats för

LIVET PÅ SINGÖ

Midsommarfirande, Skördemarknad, Julmarknad, Skärgårdsslöjd.

"Skolan" är en uppskattad mötesplats och lekplats för såväl bofasta som sommargäster och tillfälliga besökare.

 

En fastighet full av möjligheter-och nu har Norrtälje kommun bestämt att i första hand sälja den till oss singöbor. Alternativet är att lägga ut fastigheten till försäljning på öppna marknaden, men då till ett helt annat pris.

 

Om du som vi,vill behålla möjligheterna att både förvalta och utveckla Singö behöver vi ditt stöd. Fyll då i Medlemsansökan nedan och skicka till info@singoutveckling.se

 

/Styrelsen i Singö Utveckling Ekonomisk Förening

Viktig info!


Nuvarande kommunledning bryter överenskommelsen, att bygden ska få köpa fastigheten till bokfört värde och har lagt ut Singö skola till försäljning.

.


Läget är med andra ord mycket osäkert men du är fortfarande välkommen att ansöka om medlemsskap.

ERBJUDANDET

 

 

Norrtälje Kommun har bestämt att sälja samtliga nedlagda landsbygdsskolor enligt samma princip, dvs till bokfört värde om de säljs "till bygden". För Singös del handlar det om 381.000 kronor. Fastigheten är dock i behov av

upprustning i form av bl a modern uppvärmning och godkänt avlopp.

Den nybildade ekonomiska föreningen Singö Utveckling har skapats för att privatpersoner, föreningar och företag tillsammans ska kunna köpa skolfastigheten av kommunen.

Fastighetsköpet måste vara klart innan maj 2019  (se kommunens avsiktsförklaring)

 

Det innebär att vi behöver bli många medlemmar som lämnar så generösa bidrag som möjligt så snabbt som möjligt för att veta att vi kan genomföra affären.

 

 

 

SKOLFASTIGHETEN

 

SKOLFASTIGHETEN är större än vad de flesta tror. Det är inte bara SKOLGÅRD, LEKPARK, TRÄDGÅRDEN utan även "ödetomten" mellan skolan och prästgården ingår.

 

 

 

MÖJLIGHETER

 

Med ett optimalt läge mitt i "byn" nära affär och busshållsplats, bygdegård och kyrka finns det  många möjligheter. Ska vi bygga kooperativa hyresrätter på ödetomten? Skapa en arbetsplats   för kreativa och kulturella krafter?

 

 

 

 

FASTIGHETSINFO

 

Totalt består fastigheten  Norrvreta 1:6 av 13 261 kvadratmeter tomtyta.

 

 

 

BYGGNADERNA

 

Skolfastigheten består av två större byggnader SKOLHUSET och SKOLMATSALEN, sedan finns några mindre bodar och en jordkällare.

 

HANDLINGSPLAN

 

Steg 1: Vi behöver bli många medlemmar i föreningen.  Delaktighet i

form av arbetsinsats och/eller ekonomisk insats - minimum 3000 kr. Medlemsskap är öppet för

såväl privatpersoner som föreningar och företag. 

 

 

Steg 2: Vi behöver hitta intressanta och lämpliga hyresgäster. Ett arbete som kan påbörjas

parallellt med Steg 1. 

 

 

Steg 3: Vi behöver genomföra de mest primära delarna i renoveringsplanen.

 

 

Steg 4: Vi ska initiera och genomföra aktiviteter och evenemang (i egen regi eller tillsammans med

hyresgästerna) som är till glädje för många, vare sig man är singöbo eller tillfällig besökare. Och vi

ska förstås samarbeta med Singös övriga intresseföreningar på ett sätt som ger mervärden för

alla.

 

 

 

 

Många medlemmar och tillräckligt med eget kapital + genomföra köp

 

 

Hitta fasta hyresgäster

Renovera lokalen

Aktiviteter och evenemang!

 

SINGÖ UTVECKLING

 

 

Just nu består styrelsen av Peter Wahlfort (Norrvreta), Britta Lundkvist (Backby/Tranvik), Anki Willix (Hörnängen) och Sarah Thorsaeus (Boda). Vi var också den arbetsgrupp som blev utsedd på ett "Ö-råd" för två år sedan att föra en dialog med kommunen.

 

Det första vi gjorde var att i Singö Bygdegårdsförenings regi skriva en formell intresseanmälan till  kommunen att Singöborna verkligen ville att skolbyggnaden skulle tillbaka till ön och inte säljas. Efter många timmars lobbyarbete fick vi till träffar med kommunalråden som efter många möten med både politiker och tjänstemän resulterat i en skriftlig avsiktsförklaring. Eftersom Bygdegårdsföreningen och Bygdegården har ett syfte och eftersom Singö Skolfastighet behöver användas på helt andra sätt (inte som öns samlingslokal) startades en ny förening upp med syfte att säkerställa att skolfastigheten åter kom tillbaka till öns ägo. Föreningens stadgar som förtydligar ändamål och villkoren för medlemskap hittar du på knappen nedan.

Avsiktsförklaringen från Norrtälje kommun kan du läsa om du trycker på avsiktsförklaringsknappen.

 

Singö Utveckling behöver olika typer av kunskaper och kompetens, men vi behöver främst ditt engagemang.

 

Vi tror att olika arbetsgrupper är det roligaste och smartaste sättet att genomföra projektet med Singö Skolfastighet. Specificera gärna vad du vill och kan bidra med i din medlemsansökan.

MEDLEMSKAP

 

 

Singö Utveckling är en ekonomisk förening vars syfte är attfrämja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att utveckla Singö som en plats för företagande, kultur, hållbarhet och aktiviteter"  Medlemsskapet är öppet för privatpersoner, föreningar och företag.

Medlemskapet består av en medleminsats, minst 3000:- samt en årlig medlemsavgift på högst 100 kr per år. Medlemsinsatsen kommer att användas till köp av Singö Skolfastighet och nödvändiga renoveringar.

 

 

 

PRIVATPERSON

 

Du kan som privatperson bli medlem och delägare 

 • Du bidrar till att skolfastigheten finns kvar i Singös ägo och kan nyttjas för gemensamma ändamål

 

 • Du bidrar till en plats som kan utveckla Singö som besöksmål, för företagande och föreningsaktiviteter

 

 • En medlem= en röst på årsstämman oavsett kapitalinsats, du kan påverka hur fastigheten ska användas
 • Ju högre insatt kapital desto större möjligheter att förvärva skolfastigheten

 

 

3000 kr eller mer

 

FÖRETAG

 

Företag kan bli medlem och delägare

 • Ditt företag bidrar till att skolfastigheten finns kvar i Singös ägo och kan nyttjas för gemensamma ändamål

 

 • Ditt företag bidrar till att utveckla Singö som ett besöksmål och en bra plats för företagande och föreningsaktiviteter

 

 • Ditt företag kan påverka hur fastigheten ska användas

 

 • En medlem/delägare = en röst på årsstämman

 

 

 

3000 kr eller mer

 

FÖRENING

 

Föreningar kan bli medlem och delägare

 

3000 kr eller mer

 • Föreningen bidrar till att skolfastigheten finns kvar i Singös ägo och kan nyttjas för gemensamma ändamål

 

 • Föreningen bidrar till att utveckla Singö som besöksmål och en bra plas för företagande och föreningsaktiviteter

 

 • Föreningen får möjlighet att påverka hur skolfastigheten ska nyttjas, ett medlemskap innebär en röst på årsstämman

 

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: info@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved