Nyheter

15 december 2019

Nu har kommunen lagt ut Singö skola för försäljning via en mäklare.

Fastigheten ska säljas till högstbjudande, räknat såväl i pengar som i ”bästa nytta för medborgarna och den omkringliggande bygden” vilket kommunstyrelsen beslutade i september.

 

Medborgarna i den omkringliggande bygden har själva, via Singö Utveckling ekonomiska förening, givetvis lagt ett bud efter att ha försökt överta fastigheten ända sedan skolan stängdes 2015. Eftersom bygden överlät mark och byggnader till kommunen (dåvarande socken) redan vid uppförandet år 1847, utan betalning då ändamålet var att bedriva skolverksamhet, anser singö- och fogdö-bor att den gamla skolan ska lämnas tillbaka till bygden som åter skulle kunna utnyttja mark och lokaler för fortsatt utveckling med andra medel än skolverksamhet.

 

Men nu ska det alltså avgöras vem som får överta fastigheten enligt kommunstyrelsens beslut. Några frågor återstår för att fälla avgörandet. Vem som bjuder högst i pengar är enkelt att fastslå men det finns några andra intressanta frågor.

 

Vad är det som avgör vilket som är den bästa nyttan för bygden?

Det duger ju knappast med att vara näst bäst, utan här gäller det att visa på den allra bästa nyttan.


”Bäst nytta” har heller ingen definierad tidshorisont varför man får anta att det ska gälla för mycket lång tid framöver (annars är det ju inte till någon nytta).

 

Nästa fråga är vem som är bäst lämpad att avgöra bästa nyttan för bygden.

Kan det vara kloka personer i kommunstyrelsen?

Eller kan det rent av vara den som bjuder mest i pengar?

Eller kan det möjligen vara så enkelt att det är medborgarna i den omkringliggande bygden som är fullt kapabla att avgöra vad som är bäst nytta för dem själva?

 

Singö Utveckling tror sig ha några av svaren.

Genom föreningen skulle en majoritet av invånarna i bygden inneha ett ägande av skolfastigheten. Och kan därmed ta det strategiska och långsiktiga ansvaret för utvecklingen för mycket lång tid framöver på Singö och Fogdö, på ett sätt som ingen annan kan matcha.Det finns knappast några andra intressenter som kan lägga hundraåriga engagemang på samma sätt som bygden själv kan göra.

 

Enligt föreningens stadgar ska föreningen: ”Utveckla Singö som en plats för företagande, kultur, hållbarhet och aktiviteter”, vilket också ligger i linje med Norrtälje Kommuns eget arbete med att förverkliga Landsbygds och skärgårdsutvecklingsprogrammet. En naturligt prioriterad del i en kommun där landsbygdsbefolkningen utgör mer än hälften av kommunens invånare.

 

Nu återstår bara att vänta på beskedet som kommer att påverka oss på Singö för all framtid.

 

Peter Wahlfort, Sarah Thorsaeus, Ann-Kristine Willix, Britta Lundqvist

Styrelsen Singö Utveckling ekonomiska förening

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: info@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved