OM Två föreningar

Vad är Singö Utveckling?

I grund och botten är Singö Utveckling en plats för singöbygden att organisera sig i ambitionen att överta och förvalta den nedlagda Singö skola, för att bygden själv ska ansvara för utveckling av bygden med skolfastigheten som ett naturligt nav ”mitt i byn”.


Singöborna har bestämt sig för att bygden ska äga och förvalta Singö skola tillsammans och i vilken organisationsform detta ska ske är trots allt sekundärt. Nu har kommunen tagit beslut att sälja fastigheten till den ideella föreningen (för 381 000kr) varför det också är den ideella föreningen, men fortfarande bygden som har tagit över fastigheten.


Kontaktuppgifter nedan för bägge föreningarna.


Singö Utveckling ekonomisk förening:


Singö Utveckling ekonomisk förening, som bildades i avsikt att köpa fastigheten för bokfört värde (381 000 kr), vilket var kommunens förslag sensommaren 2018. Föreningen har 170 direktanslutna medlemmar samt ett antal föreningar (Singö bygdegård, Singö hembygdsgård, Singö Skärgårdsslöjd) som medlemmar vilket tillsammans genererar långt över 500 personer med intresse i föreningen.


Styrelse:

Sarah Thorsaeus, Ann-Kristine Willix,

Mats Lind.Vill du bli medlem och stötta skolprojektet?


  • När den ideella föreningen väl har övertagit fastigheten under våren -20 ökar behovet av stöd i form av kapital och många medlemmar som kan driva utvecklingen framåt.


  • Via medlemsansökan kan du bli en stödjande medlem via en medlemsinsats om 3000 kr.


Singö Skolas Vänner ideell förening:


Singö Skolans Vänner ideell förening, som bildades i maj 2019 när kommunen hade vänt och vägrade genomföra sitt eget förslag att sälja fastigheten till den ekonomiska föreningen under marknadsvärde. Den ideella föreningen speglar i allt väsentligt Singö Utvecklings intentioner och deltog i budgivningen om skolan med identisk verksamhetsplan.


Styrelse:

Björn Lindén, Peter Wahlfort,

Jocke Thorsaeus.Vill du bli medlem för 100 kr per person och år?


  • Swisha din mailadress (i meddelandefältet) till 123 00 822 63.


  • Ingen mail?    Swisha ditt mobilnummer.


  • Ingen Swish?  Betala in till BG 5451-0524,   med mail eller tele som meddelande.


(ditt namn får vi automatiskt, administrationen vill bara ha mailadress el tele för att snabbt och enkelt kunna maila eller skicka sms till alla medlemmar)

 

BESÖKSADRESS

 

Singö Skolväg 

764 57. Grisslehamn

 

KONTAKTINFO

 

E-post: singo@singoutveckling.se

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Copyright © All Rights Reserved